V trestněprávní oblasti poskytujeme právní služby jak osobám podezřelým ze spáchání trestných činů, osobám obviněným a obžalovaným, tak i poškozeným a obětem trestných činů. Naše služby zahrnují především:

  • obhajoba obviněného v trestním řízení, písemná podání orgánům činným v trestním řízení, přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení;
  • komplexní poradenství v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob;
  • odborná stanoviska a posouzení právně složitých případů z hlediska trestního práva, konzultace závazkových vztahů s ohledem na trestněprávní aspekty;
  • poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování;
  • zastupování poškozeného v trestním řízení, včetně přípravy jednotlivých procesních úkonů;
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu;
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.