V oboru práva nemovitostí a stavebního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní služby související s výstavbou nemovitostí, jejich správou a s převody a nájmy nemovitostí. Naše služby v této oblasti spočívají především v:

  • zajištění prodeje, koupě a nájmu nemovitostí, včetně přípravy smluv, advokátní úschovy peněz a zastupování před příslušnými orgány veřejné správy (zejména v katastrálním řízení);
  • zastupování klienta v řízení před stavebním úřadem ve věcech územního řízení, povolování, změn či odstraňování staveb, jakož i při kolaudaci a rekolaudaci staveb;
  • zajištění přípravy a realizace developerských projektů (kompletní právní poradenství včetně jednání jménem klienta a sepisu smluv během celého procesu, právní prověrky nemovitostí, zastupování, získání potřebných povolení, atd.);
  • kompletní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.