Poskytujeme právní služby zaměřené na ochranu zájmů našich klientů v oblasti nehmotných statků. V naší právní praxi se zaměřujeme především na problematiku ochranných známek, avšak máme zkušenosti i s jinými druhy nehmotných statků. Naše právní služby v této oblasti zahrnují především:

  • registrace a zastupování v řízení před příslušnými úřady (zejména Úřad průmyslového vlastnictví, OHIM, WIPO) vč. námitkového řízení a řízení o určení neplatnosti;
  • příprava smluv na úseku práva duševního vlastnictví (např. licenční smlouvy, smlouvy o převodu, franšízy);
  • zastupování v soudních sporech týkajících se nehmotných statků.

 

V oblasti práva na ochranu osobnosti se zabýváme zejména

  • uplatňováním nároků našich klientů na morální a materiální zadostiučinění za neoprávněné zásahy do osobnostních práv;
  • uplatňováním práv podle tiskového zákona;
  • obranou našich klientů při neoprávněném nařčení ze zásahu do osobnostních práv;
  • právním poradenstvím při zpracování osobních údajů.