Našim klientům z řad veřejnoprávních institucí poskytujeme širokou škálu právních služeb, které v oblasti správního práva zahrnují například:

  • zastupování v řízení před správními soudy v případě podání správních žalob proti klientovi na úseku veřejné správy jím vykonávané;
  • přípravu stanovisek v právně složitých případech souvisejících s výkonem veřejné správy náležející do působnosti klienta;
  • poradenství v oblasti přípravy legislativních návrhů a materiálů nelegislativního charakteru určených k projednání příslušnými orgány veřejné správy.

 

Klientům, kteří přicházejí do kontaktu s orgány veřejné správy, poskytuje komplexní právní služby, a to nejen v případě již vzniklých sporů a obtíží, ale také při vyřizování běžné agendy související s výkonem veřejné správy. Naše služby zahrnují především:

  • zastupování ve správním řízení, včetně přípravy jednotlivých procesních úkonů;
  • podání správních žalob pro nezákonný výkon veřejné správy a zastupování v řízení před správními soudy;
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem;
  • příprava stanovisek v právně složitých případech týkajících se vztahů s orgány veřejné správy;
  • poradenství v oblasti energetického práva.