Nově vznikající a rychle se rozvíjející právní oblast, která s ohledem na technologický boom poslední doby, a to zejména v oblasti komunikačních technologií a virtuálního prostředí internetu, postupně nabývá na významu a hraje podstatnou roli v životě a fungování právnických i fyzických osob, podnikatelů i běžných spotřebitelů a je nezbytná pro řádný výkon činnosti orgánů veřejné moci. Zajišťujeme komplexní podporu velkých podnikatelů a správních orgánů při budování informačních systémů včetně přípravy potřebné smluvní dokumentace, ale má bohaté zkušenosti i ze spolupráce s řadou menších subjektů a jednotlivců při zavádění IT v jejich podnikání a v oblasti zásahů do jejich autorských práv v souvislosti s ICT, doménových sporů či souvisejících otázek ochrany osobnosti. Pro naše klienty z oblasti IT a ICT poskytujeme především následující služby:

  • právní podpora při budování ICT projektů veřejné správy a obchodních korporací, zejména v oblasti provozování a rozvoje kritické infrastruktury státu;
  • příprava kompletní smluvní dokumentace v oblasti ICT včetně smluv o vývoji a údržbě SW;
  • ochrana práv souvisejících se SW; autorských práv a licencí v oblasti internetu a komunikačních technologií, právní řešení ochrany programů a databází;
  • ochrana proti neoprávněným zásahům do práv k doménám, zastupování ve sporech týkajících se domén, ochrana před nekalosoutěžním jednáním v prostředí internetu;
  • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů v prostředí internetu a komunikačních technologií.