Poskytujeme komplexní právní služby na celém území republiky ve všech oblastech právního řádu České republiky a evropského práva. Pracujeme v českém a anglickém jazyce.

Při výkonu advokacie si zakládáme na vysoké kvalitě našich služeb, individuálním přístupu a budování dlouhodobých vztahů s klienty. Naším hlavním cílem je v maximální možné míře vyjít vstříc individuálním požadavkům klienta. Usilujeme o nalezení takových řešení, která jsou nejen zcela v souladu s právním řádem, ale zároveň také zohledňují klientovy ekonomické zájmy. V maximální možné míře se snažíme vyhnout nejednoznačným právním radám, které neposkytnou klientovi jasnou představu o doporučeném postupu.

Věnujeme se všem odvětvím soukromého i veřejného práva. Na rozdíl od běžných advokátních kanceláří se zaměřujeme ve větší míře také na problematiku státní správy a samosprávy. Mezi naše klienty tak patří nejen soukromoprávní právnické a fyzické osoby, ale často také orgány státní správy, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní organizace.