V oblasti pracovněprávní agendy poskytujeme právní služby zaměstnavatelům a zaměstnancům. Při poskytování právních služeb se zaměřujeme především na oblast individuálních pracovněprávních vztahů, a to konkrétně na:

  • přípravu jednotlivých pracovněprávních úkonů (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědi);
  • zastupování klientů v pracovněprávních sporech (v řízeních týkajících se uplatnění nároků na náhradu škody či nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru);
  • zastupování klientů ve správním řízení před příslušnými orgány státní správy na úseku zaměstnanosti a povinného pojištění hrazeného zaměstnavatelem;
  • poradenství za účelem optimalizace nastavení smluvních vztahů z hlediska požadavků práva pracovního a předpisů na úseku zaměstnanosti, jakož i poradenství při ukončování smluvních vztahů, včetně hromadného propouštění.